Hrvatska udruga za Alzheimerovu bolest

ned., 19. svibanj 2024.

Klinika za psihijatriju Vrapče postala Referentni centar za Alzheimerovu bolest i psihijatriju starije životne dobi

pet 13.07.2018. 17:06:00

Vrapce.jpg

Klinici za psihijatriju Vrapče, Zagreb, dodijeljen je naziv "Referentni centar Ministarstva zdravstva za Alzheimerovu bolest i psihijatriju starije životne dobi". Za voditelja Centra imenovan je prof. dr. sc. Ninoslav Mimica, dr. med., spec. psihijatar, pročelnik Zavoda za biologijsku psihijatriju i psihogerijatriju Klinike za psihijatriju Vrapče i predsjednik Hrvatske udruge za Alzheimerovu bolest.

dr.Mimica.jpgMinistarstvo zdravstva RH dodijelilo je Klinici za psihijatriju Vrapče ovaj prestižan naziv na temelju njezinih višegodišnjih znanstvenih i stručnih rezultata u praćenju, proučavanju i unaprjeđenju prevencije, dijagnostike, terapije i rehabilitacije u dijelu medicinske struke koji odgovaraju svjetskim standardima, a koji se između ostalog očituju:

  • suradnjom s uglednim ustanovama istoga stručnog područja u inozemstvu ili međunarodnim ustanovama kroz razmjenu stručnjaka, zajedničke znanstvene projekte ili druge vidove suradnje;
  • kontinuiranom uspješnošću u znanstvenom radu realiziranjem znanstvenih projekata putem ministarstva nadležnog za znanost ili međunarodnih projekata;
  • primjenom novih metoda, postupaka i normativa koji se uvode prvi put u Republici Hrvatskoj;
  • obradom podataka o dijagnostici i/ili liječenju bolesnika od određene bolesti, odnosno grupe bolesti s pokazateljima o postignutim rezultatima u liječenju;
  • postignutim stručno-kadrovskim uvjetima koji se očituju kroz broj zdravstvenih radnika sa znanstveno-nastavnim, odnosno znanstvenim zvanjima i brojem objavljenih znanstvenih radova u indeksiranim medicinskim časopisima s temama usko vezanim uz određene bolesti, odnosno grupe bolesti i
  • odgovarajućim prostornim uvjetima koji su iznad standarda utvrđenih za zdravstvene ustanove određenog područja te medicinsko-tehničkom opremom koja omogućava rad na pružanju stručno-metodološke pomoći u prevenciji, dijagnostici i/ili terapiji, odnosno rehabilitaciji određene bolesti, odnosno grupe bolesti.
Tags: