Hrvatska udruga za Alzheimerovu bolest

pet., 24. svibanj 2024.

Tečaj Bolesnik s Alzheimerovom bolešću u ordinaciji liječnika obiteljske medicine

pet 13.10.2017. 22:19:00

KOHOM-13-10-17.jpg

13. listopada 2017. u Klovićevim dvorima u Zagrebu održan je tečaj „Bolesnik s Alzheimerovom bolešću u ordinaciji liječnika obiteljske medicine„.

S velikim zanimanjem liječnici obiteljske medicine saslušali su predavanja o Alzheimerovoj i drugim bolestima uzročnicima demencije bolesti, potrebi njezina ranog otkrivanja, potrebi destigmatizacije osoba s demencijom te niz primjera iz prakse koje su iznijeli članovi Hrvatske udruge za Alzheimerovu bolest: prof. dr. sc. Fran Borovečki, doc. dr. sc. Nataša Klepac, dr. Sanja Klajić Grotić i Tomislav Huić, mag. art.

Svjesni javnozdravstvenog problema demencije i sve većeg broja osoba s neurodegenerativnim bolestima, liječnici obiteljske medicine su se u raspravi posebice zanimali za dijagnostičke metode kojima oni i specijalisti u našoj zemlji mogu utvrđivati spomenute bolesti, a u zaključku naglasili potrebu nastavka održavanja ovakvih tečajeva i tiješnije suradnje KOHOM-a s Hrvatskom udrugom za Alzheimerovu bolest.

Organizatori tečaja bili su Referentni centar Ministarstva zdravlja za kognitivnu neurologiju i neurofiziolologiju, Klinika za neurologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i KBC Zagreb, KOHOM - Koordinacija Hrvatske obiteljske medicine, Hrvatska udruga koncesionara primarne zdravstvene zaštite i Hrvatska udruga za Alzheimerovu bolest.

Tags: