Hrvatska udruga za Alzheimerovu bolest

sri., 12. lipanj 2024.

Kongresi i stručni skupovi u Hrvatskoj

6. kongres o AB - Primošten 2012

Hrvatska udruga za Alzheimerovu bolest i ovaj je put pozvala brojne ugledne domaće i strane predavače, u namjeri da prikaže najnovije spoznaje iz područja Alzheimerove bolesti (AB) i drugih demencija.

5. kongres o AB - Zadar 2010

Peti hrvatski kongres o Alzheimerovoj bolesti s međunarodnim sudjelovanjem održan je od 22. do 25. rujna 2010. u Zadru. Na Kongresu je sudjelovalo više od dvjesto sudionika, psihijatara, neurologa, psihologa, socijalnih radni ka, medicinskih sestara i tehničara, i drugih, najvećim dijelom iz Hrvatske te iz Austrije, Belgije, Bosne i Hercegovine, Malte, Makedonije, Meksika, Njemačke, SAD-a, Slovenije, Švicarske i Velike Britanije.

4. kongres o AB - Rovinj 2008

4. hrvatski kongres o Alzheimerovoj bolesti s međunarodnim sudjelovanjem održan je u Rovinju od 08. do 11. listopada 2008. godine u organizaciji HUAB-a i u suradnji s Hrvatskim društvom za kliničku psihijatriju Hrvatskog liječničkog zbora te Hrvatskim društvom za neuroznanost. Pokrovitelji kongresa bili su: Međunarodna udruga za Alzheimerovu bolest (ADI), Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi RH te Istarska županija.

3. kongres o AB - Brijuni 2006

Pod nazivom „1906. - 2006., 100 godina Alzheimerove bolesti“ na Brijunima je od 7. do 10. rujna 2006. godine održan 3. hrvatski kongres o Alzheimerovoj bolesti s međunarodnim sudjelovanjem. Glavni organizator bio HUAB, a suorganizatori su bili Hrvatsko društvo za kliničku psihijatriju HLZ-a i Hrvatsko društvo za neuroznanost. Pokrovitelji kongresa bili su Međunarodna udruga za Alzheimerovu bolest, Grad Zagreb, Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa RH, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi RH, Akademija medicinskih znanosti Hrvatske i Istarska županija.

2. Hrvatska Konferencija o demenciji s međunarodnim sudjelovanjem

održana je u Zagrebu 17.09.2004 godine

1. Hrvatska Konferencija o demenciji s međunarodnim sudjelovanjem

održana je u Zagrebu od 18.09. – 20.09.2003 godine