Hrvatska udruga za Alzheimerovu bolest

ned., 19. svibanj 2024.

Posteri i sažetci izlaganja članova HUAB-a

Prikaz postera i sažetaka koje su članovi Udruge prezentirali na brojnim stručno-znanstvenim skupovima diljem svijeta.


Art therapy for people with dementia - case report

AUtori: Ninoslav Mimica, Krasanka Glamuzina, Kristina Vučić, Meri Gatin, Mira Dajčić, Tajana Dajčić, Goran Šimić, Mihovil Mladinov, Morana Ivičić, Ernestina Novy-Radonić

OBJECTIVES AND STUDY:

To see can art therapy, as a non-pharmacological intervention, be beneficial in person with dementia (PWD).

Više...