Hrvatska udruga za Alzheimerovu bolest

pet., 24. svibanj 2024.

III. hrvatski gerontološki i gerijatrijski kongres s međunarodnim sudjelovanjem

ned 14.05.2017. 17:25:00

CroGERON16_3700.jpg

Od 15. do 17. studenog 2016. u Opatiji je u nazočnosti 550 znanstvenika i stručnjaka iz Hrvatske i inozemstva održan 3. hrvatski gerontološki i gerijatrijski kongres s međunarodnim sudjelovanjem.

Organizatori su bili Hrvatsko društvo za gerontologiju i gerijatriju Hrvatskog liječničkog zbora te Referentni centar Ministarstva zdravstva RH za zaštitu zdravlja starijih osoba - Služba za javnozdravstvenu gerontologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar".

Tijekom skupa održano je 120 izlaganja eminentnih stručnjaka iz Švicarske, Austrije, Švedske, Norveške i država regije te izloženo 87 gerontoloških postera.

Na kongresu su prikazana iskustva i rezultati gerontoloških hrvatskih i europskih istraživanja koja se odnose na pet glavnih tema:

  1. Gerontologija u Europi i Hrvatskoj – interdisciplinarni pristup u zaštiti zdravlja starijih osoba uz razvoj geroprofilakse;
  2. Gerijatrija i gerijatrijska zdravstvena njega u Hrvatskoj i Europi s konkretnim primjerima iz prakse i projekcija gerijatrijske zdravstvene skrbi;
  3. Gerontostomatologija;
  4. Razvoj gospodarstva i mirovinski fondovi te gerontotehnologija;
  5. Znanstvene spoznaje o teorijama starenja.

Prikazana izlaganja rezultat su profesionalnosti i suodgovornosti u rješavanju prioritetnih gerontoloških i gerijatrijskih problema, zadaća i poslova u zaštiti zdravlja starijih osoba, i to u svakodnevnoj interdisciplinarnoj, zdravstvenoj i socijalnoj te intersektorskoj gerontološko-javnozdravstvenoj djelatnosti, s osnovnim ciljem unaprjeđenja zdravlja starijih osoba te unapređenja sustava zdravstva, socijalne skrbi, gospodarstva, mirovinskih fondova, obrazovanja, turizma i znanosti u okviru primijenjene gerontologije. Kako je gerontološka i gerijatrijska djelatnost izrazito interdisciplinarna, ali i intersektorska, razumljiv je bio odaziv stručnjaka različitih profila koji se bave zaštitom zdravlja starijih osoba, a ne samo zdravstvenom zaštitom starijih. Odazvali su se gerontolozi, gerijatri, "gerijatrijske" medicinske sestre, socijalni radnici, epidemiolozi, specijalisti javnog zdravstva, socijalne gerontologije, interne medicine, gastroenterologije, obiteljske medicine, psihijatrije i psihogerijatrije, gerijatrijske zdravstvene njege, kardiologije, ortopedije, fizikalne medicine, gerontostomatologije, gerontopsihologije, gerontofarmakologije, neurogerij atrij e, ekologije, informatike, infektologije i mikrobiologije, gerijatrijske onkologije, oftalmologije, medicinske biokemije, geroantropologije, gerontonutricionizma, biologije, sociologije i fizike, kirurgije, radiologije, gerontotehnologije, menadžmenta i prava za starije, patologije, gerontodermatovenerologij e, gerontokineziologije, fizioterapije i zdravstvenog turizma za starije, radne terapije za starije, ljekarnici, sanitarni inženjeri, rehabilitatori te stručnjaci iz teologije, gerontoekonomije, rada i poduzetništva, mirovinskih fondova, arhitekti.

Promocija udžbenika "Alzheimerova bolest i druge demencije - rano otkrivanje i zaštita zdravlja"

Na skupu je premijerno predstavljen sveučilišni udžbenik "Alzheimerova bolest i druge demencije - rano otkrivanje i zaštita zdravlja", koji je nastao kao rezultat interdisciplinarne suradnje 73 koautora. Grafički bogato opremljena knjiga prvi je sveučilišni nastavni tekst o Alzheimerovoj bolesti strukturiran interdisciplinarnim gerontološkim pristupom, s koautorima različitih profila u skrbi za psihogerijatrijske bolesnike s Alzheimerovom bolesti i drugim demencijama te promicanju aktivnoga zdravog starenja.

Tags: