Hrvatska udruga za Alzheimerovu bolest

sri., 07. lipanj 2023.

Ninoslav Mimica
Ninoslav Mimica

Ninoslav Mimica

Prof. dr. sc. Ninoslav Mimica, prim. dr. med. specijalist psihijatar, IFAPA, r. 20.06.1959. godine u Zagrebu. Završio Medicinski Fakultet Sveučilišta u Zagrebu, magistrirao iz područja  biološke antropologije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1994. godine. Specijalizaciju iz psihijatrije završio 1994. godine u Zagrebu. Član Katedre za psihijatriju od 1995. godine, aktualno u statusu izvanrednog profesora i znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju, predaje studentima u okviru dodiplomske i poslijediplomske nastave. Suradni je član Akademije medicinskih znanosti Hrvatske (AMZH). Zaposlen je na Katedri za psihijatriju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, s radnim mjestom pročelnika Zavoda za biologijsku psihijatriju i psihogerijatriju, Klinike za psihijatriju Vrapče u Zagrebu. Voditelj je Referentnog centra Ministarstva zdravstva za Alzheimerovu bolest i psihijatriju starije životne dobi. Doktorsku disertaciju pod naslovom: «Istraživanje katatonog i paranoidnog tipa shizofrenije na temelju dugotrajnog praćenja”, obranio 2002. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Status primarijusa stekao 2005. godine. Subspecijalist je iz područja biologijske psihijatrije, a također je i subspecijalist iz područja forenzičke psihijatrije. Sudjelovao u brojnim međunarodnim kliničkim farmakološkim ispitivanjima psihofarmaka. Stalni je sudski vještak, redoviti član Odbora za sudbena mišljenja Medicinskog fakulteta. Kao sudski vještak bio pozvan da vještači za potrebe haškog tribunala (ICTY). Aktivni je član brojnih domaćih strukovnih udruga. Primljen je u članstvo slijedećih stranih udruga: Association of European Psychiatrists (AEP); World Federation of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP); European Pharmacological Societies (EPHAR); American Psychiatric Association (APA). Predsjednik je Hrvatske udruge za Alzheimerovu bolest i Hrvatskog društva za Alzheimerovu bolest i psihijatriju starije životne dobi Hrvatskog liječničkog zbora. Predstavnik je Hrvatske u krovnim organizacijama Alzheimer’s  Disease International (ADI) i Alzheimer Europe (AE), te Mediterranean Alzheimer Alliance (MAA). Objavio je preko 630 stručnih i znanstvenih tekstova u brojnim domaćim i stranim časopisima, te knjigama. Bio je pozvani predavač na brojnim domaćim i međunarodnim stručnim/znanstvenim skupovima. Za svoj stručno/znanstveni rad višekratno je međunarodno nagrađivan.