Hrvatska udruga za Alzheimerovu bolest

sub., 20. srpanj 2024.

Ciljevi Udruge

Hrvatska udruga za Alzheimerovu bolest utemeljena je kao nevladina neprofitna organizacija. Djeluje samostalno prema odrednicama svojeg Statuta, odlukama Skupštine HUAB-a te u skladu s Poveljama Svjetske udruge za Alzheimerovu bolest i Europske udruge za Alzheimerovu bolest.

 

huab-3.jpg

Sukladno novim propisnima koji reguliraju rad udruga (Narodne novine broj 74/14), Hrvatska udruga za Alzheimerovu bolest je 23. rujna 2015 na svojoj Skupštini na temelju članka 13. Zakona o udrugama usvojila novi Statut Udruge i izabrala članove njezinih tijela. Novi Statut Udruge znatno je poširio mogućnosti djelovanja Udruge. U njemiu se uz ostalo ističe:

Udruga je osnovana u cilju promicanja, razvitka i unaprjeđenja skrbi o oboljelima od Alzheimerove bolesti i drugih demencija (u daljnjem tekstu: AB), pružanja psihosocijalne pomoći članovima njihovih obitelji – neformalnim njegovateljima te edukaciji svih osoba uključenih u skrb i njegu oboljelih osoba.

Cilj osnivanja Udruge je da postane koordinacijski i informacijski centar svih zainteresiranih (pravnih i fizičkih) osoba za rješavanje problema nastalih uslijed Alzheimerove bolesti i drugih demencija.

Ciljevi Udruge su:

 • Poticanje razvoja i poboljšanje postojeće skrbi (medicinske, socijalne, pravne i dr.) za osobe oboljele od Alzheimerove bolesti.
 • Osnivanje raznih oblika pomoći i skrbi za osobe s AB.
 • Unaprjeđenje i osnivanje izvaninstitucionalnog oblika skrbi za osobe s AB.
 • Pomaganje osobama s AB u rješavanju socijalno – zdravstvene zaštite, u rješavanju ostvarivanja i korištenja zakonskih prava organiziranjem savjetovališnog rada.
 • Pomaganje članovima obitelji oboljelih u rješavanju zdravstvenih, socijalnih, pravnih i drugih problema te ostvarivanja službenog statusa njegovatelja.
 • Pružanje psihosocijalne potpore članovima obitelji oboljelih – neformalnih njegovatelja.
 • Okupljanje i poticanje članova obitelji oboljelih, profesionalnih zdravstvenih i socijalnih radnika, građana i javnost na izvršavanju aktivnosti u korist osoba s AB.
 • Informiranje obitelji osoba s AB o pravima i mogućnostima zbrinjavanja i zaštite svojih članova.
 • Edukacija članova obitelji, profesionalnih njegovatelja, medicinskih sestara i liječnika, ostalih zdravstvenih i socijalnih radnika, studenata i učenika srodnih fakulteta i škola.
 • Edukacija šire javnosti kao i liječnika primarne zdravstvene zaštite o što ranijem prepoznavanju promjena u ponašanju u cilju otkrivanja AB u početnoj fazi.
 • Senzibilizaciju javnosti za probleme osoba oboljelih od AB i njihovih njegovatelja.
 • Destigmatizacija osoba oboljelih od Alzheimerove bolesti i drugih demencija.

Udruga u ostvarivanju svojih ciljeva:

 • Surađuje s nadležnim državnim tijelima, lokalnom upravom i samoupravom, sa stručnim službama, fondovima, tvrtkama, ustanovama i ostalim udrugama.
 • Prikuplja, obrađuje i objavljuje materijale o problematici osoba s AB.
 • Sudjeluje u radu stručnih skupova koje organiziraju druge organizacije, formira radne skupine za unaprjeđivanje pojedinih aktivnosti.
 • Udruga organizira grupna i individualna savjetovanja s članovima obitelji osoba oboljelih od Alzheimerove bolesti.

Zbog posebnih interesa Udruga može osnovati klubove, poludnevne i dnevne boravke, dom za samostalno stanovanje i dr. Odluku o osnivanju donosi Upravni odbor Udruge.

Udruga zbog posebnih interesa i potreba organizira kulturnu i humanitarnu djelatnost te izdaje prigodne tiskovine i promotivne materijale.


Komentari

Odgovorite(Vaša email adresa neće biti javno prikazana.)