Peti hrvatski kongres o Alzheimerovoj bolesti

Zadar 2010.

5-kong.jpg

Zdrav život, broj 90/2010.

Piše: doc. dr. sc. Ninoslav Mimica, dr. med., spec. psihijatar, Psihijatrijska bolnica Vrapče, Zagreb

Peti hrvatski kongres o Alzheimerovoj bolesti s međunarodnim sudjelovanjem održan je od 22. do 25. rujna 2010. u Zadru. Na Kongresu je sudjelovalo više od dvjesto sudionika, psihijatara, neurologa, psihologa, socijalnih radni ka, medicinskih sestara i tehničara, i drugih, najvećim dijelom iz Hrvatske te iz Austrije, Belgije, Bosne i Hercegovine, Malte, Makedonije, Meksika, Njemačke, SAD-a, Slovenije, Švicarske i Velike Britanije.

Organizatori su bili Hrvatska udruga za Alzheimerovu bolest (HUAB), Hrvatsko društvo za kliničku psihijatriju HLZ-a i Hrvatsko društvo za neuroznanost, a pokrovitelji Međunarodna udruga za Alzheimerovu bolest (Alzheimer Disease International), Europska udruga za Alzheimerovu bolest (Alzheimer Europe), Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa RH, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi RH, Zadarska županija i grad Zadar.

... nastavak teksta (ciljevi i zaključci 5. kongresa o AB)Komentari

Odgovorite(Vaša email adresa neće biti javno prikazana.)