Hrvatska udruga za Alzheimerovu bolest

pet., 24. svibanj 2024.

AE_logo_185.jpg

Pariška deklaracija

Prioriteti brige i društvene podrške

 1. Oboljeli od demencije i njihovi njegovatelji trebaju medicinsku pažnju i brigu. Nacionalne druge za Alzheimerovu bolest osnovane su u većini europskih zemalja i opskrbljuju oboljele i njihove njegovatelje neophodnim informacijama i podrškom. Nedavna anketa ipak pokazuje da u trenutku postavljanja dijagnoze samo 41% njegovatelja prima informaciju o udrugama za Alzheimerovu bolest, a samo 18% o postojećim službama.
  Europska udruga za Alzheimerovu bolest poziva medicinsku profesiju da sustavno informira pacijente kojima je postavljena dijagnoza i njihove njegovatelje o postojanju nacionalnih udruga i poziva europske medicinske organizacije da obavještavaju svoje članove o potpori koje nacionalne udruge pružaju ljudima s demencijom i njihovim njegovateljima.
  Europska udruga za Alzheimerovu bolest i njene organizacije članice obavezne su razvijati suradnju s medicinskom profesijom kako bi se osigurao holistički pristup ljudima s demencijom uzimajući u obzir potrebe njihove njege i liječenja.
 2. Nacionalne udruge za Alzheimerovu bolest osiguravaju čitav niz službi. Anketa koju je provela Europska udruga za Alzheimerovu bolest među svojim članicama pokazala je da su u 24 od 26 zemalja, pokrivenih anketom, nacionalne udruge osigurale grupe za potporu ljudima s demencijom i njihovim njegovateljima. Također su osigurani edukativni programi za njegovatelje u 23 zemlje, telefonske linije za pomoć radile su u 23 zemlje, dnevni boravak osiguran je u 14 zemalja a patronaža u 11.
  Europska udruga za Alzheimerovu bolest poziva nacionalne vlade da prepoznaju važnost doprinosa udruga za Alzheimerovu bolest i osiguraju im financijska sredstva kako bi im pomogli da poboljšaju kvalitetu usluga koje pružaju ljudima s demencijom i njihovim njegovateljima. Vlade bi trebale predvidjeli opseg pomoći (osnovna sredstva, financiranje projekata, izuzeće od PDV-a, popust na donacije).
 3. Njega ljudi s demencijom značajno utječe na kvalitetu života njegovatelja. U novijoj anketi znatni postotak njegovatelja izjavio je da provode više od 10 sati na dan njegujući oboljelog (u rasponu od 20% ljudi s demencijom u ranoj fazi do 50% njegovatelja ljudi s demencijom u kasnijim fazama).
  Europska udruga za Alzheimerovu bolest poziva nacionalne vlade da prepoznaju značaj tereta na njegovateljima osoba s demencijom i da potiču razvoj odgovarajućih službi za njihov predah.
 4. Uspostavljanje odgovarajućih službi za njegu ljudi s demencijom problem je za mnoge europske zemlje. Na pitanje o dostupnosti potrebnih službi većina njegovatelja odgovorila je da ne zna o postojanju takvih službi ili su smatrali da su im takve službe nedostupne. Stoga je samo 44% njegovatelja znalo da postoje službe za pomoć u kući, 42% znalo je za mogućnost dnevnog boravka, 34% za smještaj u domovima , 33% znalo je za zamjensku njegu (predah za njegovatelja) a samo 8% je znalo za odgovarajuću hospicijsku njegu. Zato ne iznenađuje što se samo 17% učesnika u anketi složilo s tvrdnjom da je razina brige za ostarjelu populaciju dobra u njihovoj zemlji.
  Europska udruga za Alzheimerovu bolest poziva nacionalne vlade da razviju i podupiru čitav niz službi za ljude s demencijom koje odgovaraju njihovim posebnim potrebama. To se odnosi na klinike za poremećaje pamćenja i dijagnostičke centre, patronažu, mogućnost dnevnog boravka, smještaj u domovima i palijativnu njegu.
 5. Njega oboljelih od demencije predstavlja znatno financijsko opterećenje za njihove njegovatelje. U nedavnom istraživanju koje je provela Europska udruga za Alzheimerovu bolest (točka 11.) 88% njegovatelja izvijestilo je da trebaju financijski doprinositi za smještaj u domu ili za stručnu njegu kod kuće, 66% za zamjensku njegu tijekom predaha, 65% za dnevnu pomoć u kući i 55% za dnevni boravak.
  Europska udruga za Alzheimerovu bolest poziva nacionalne vlade da odgovarajući način pomognu ljudima s demencijom i njihovim njegovateljima da koriste postojeće službe
  Europska udruga za Alzheimerovu bolest poziva europske institucije da prošire Otvorenu metodu koordinacije na pitanja financiranja dugotrajne njege i na razmjenu najnovijih saznanja na tom području među različitim europskim zemljama.


Komentari

Poslano od j matk na
!!
Poslano od j matkovi na
PRAVNI I ETIČKI proriteti-dobro zvuči
Poslano od j matk na
pravni i etički prioriteti,,,
Poslano od JADRANKA MATKOVIC na
PODRSKA TEKSTU I NAMJENI jadranka matkovic
Odgovorite(Vaša email adresa neće biti javno prikazana.)