Hrvatska udruga za Alzheimerovu bolest

sub., 20. srpanj 2024.

WAM-2017-Kaptol-18-9-2017.jpg

Svjetski mjesec Alzheimerove bolesti 2017.

Održana javna tribina: „Demencija kao javno zdravstveni i socijalni problem“

Na Tribini Grada Zagreba 18. rujna 2017. održana je u povodu Svjetskog mjeseca borbe protiv Alzheimerove bolesti tribina na temu ranog prepoznavanja demencije. Uvodna izlaganja održali su Tomislav Huić, mag. art, dopredsjednik Hrvatske udruge za Alzheimerovu bolest, Ivana Portolan Pajić, dr. med, pomoćnica pročelnika Ureda za zdravstvo Grada Zagreba i Andreja Ninić, dipl. soc. rad., voditeljica Odjela za ustanove socijalne skrbi Ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom Grada Zagreba.

Na tribini je Hrvatska udruga za Alzheimerovu bolest predstavila nove smjernice Svjetskog saveza za Alzheimerovu bolest (Alzheimer's Disease International – ADI), prezentirala koristi ranog otkrivanja demencije te naglasila potrebu izrade akcijskih programa usmjerenih poboljšanju kvalitete života osoba s demencijom i njihovih obiteljskih njegovatelja. Pri tome je najavila i niz aktivnosti koje planira ostvariti do mjeseca Alzheimerove bolesti sljedeće godine. Među njima se ističe pokretanje širih akcija osvješćivanja javnosti o demenciji i poticanje ranog otkrivanja uzročnika demencije, kao i održavanje Treće edukativne konferencije o Alzheimerovoj bolesti početkom prosinca ove godine u Zagrebu.

Govoreći o demenciji u zajednici Ivana Portolan Pajić istaknula je dugogodišnju podršku Grada Zagreba ostvarenju niza programa Hrvatske udruge za Alzheimerovu boles posebno istaknuvši akciju „10 ranih znakova demencije“, koja je usmjerena širenju svijesti i potrebe ranog prepoznavanja demencije, kao i podršku savjetodavnim aktivnostima ove Udruge koju ona pruža članovima obitelji koji u svojim domovima brinu o osobama s demencijom.

Andrea Ninić, govoreći o socijalnoj politici Grada Zagreba usmjerenoj prema demenciji, istaknula je rezultate podrške neformalnim njegovateljima, koristi usluga pomoći u kući oboljelima kao i daljnjeg razvoja dnevnih centara i odjela za smještaj osoba s demencijom u gradskim domovima umirovljenika. Uz ostalo ona je istaknula kako se socijalne politike Grada sve više usmjeruju prema razvoju Zagreba kako demenciji prijateljske zajednice.

Rasprava koja je uslijedila podržala je planirane aktivnosti i smjer njihova razvoja, ali je istaknula i niz problema koji nisu riješeni. Među njima je posebno istaknut nerazmjer između cijene smještaja u odjele za osobe s demencijom u gradske domove umirovljenika i prosječnih primanja umirovljenika, kao i neprihvatljivost odrednica prijedloga novog Zakona o socijalnoj zaštiti prema kojem djeca roditelja koje oni njeguju ne bi mogla ostvariti pravio na potporu, pa čak i u slučaju kada su im oni jedini skrbnici. 

Tribinu je organiziralo Hrvatska udruga za Alzheimerovu bolest u suradnji s Gradom Zagrebom, Gradskim uredom za zdravstvo i Gradskim uredom za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom Grada Zagreba.