Hrvatska udruga za Alzheimerovu bolest

sri., 12. lipanj 2024.

Donatori HUAB-a


Postignuti rezultati Hrvatske udruge za Alzheimerovu bolest ne bi bili mogući bez svesrdne pomoći i donacija mnogobrojnih pojedinaca, tvrtki i ustanova, kojima se na tome još jednom zahvaljujemo i poimence navodimo.

Uređenje prostorija HUAB--a

Za adaptaciju i uređenje prostora Hrvatske udruge za Alzheimerovu bolest u Vlaškoj 24 koristili smo financijska sredstva iz donacija članova Udruge te drugih donatora, a najvećim dijelom troškove adaptacije i grijanja snosio je Grad Zagreb, a izmjena dijela krova nad prostorom Udruge obavljena je na teret Gradskog stambeno-komunalnog poduzeća.

Sredstva dobivena od Nacionalne zaklade za civilno društvo koristili smo za opremanje prostora (računalo, televizor, DVD, printer), a dio uredskog namještaja doniran nam je iz predstavništva Lesnine Zagreb.

Donacije poduzeća i ustanova

Naši donatori u razdoblju od 2006. do 2012. godine bili su:

Zagrebački holding, Zagrebačka banka, Banco Popolare Croatia,  Brodarski institut Zagreb, HEP, Vodogradnja d.d. Varaždin, Bauerfeind, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta;

te farmaceutske tvrtke:

Lundbeck Croatia, Sanofi-Aventis Croatia, Pliva, Novartis Pharma, Krka Farma, Eli Lilly (Suisse) S.A. - namjenska sredstva za pomoć organizacije Kongresa o Alzheimerovoj bolesti od 2006. - 2012 godine.

Sredstva navedenih donatora tijekom godina korištena su za organizaciju Kongresa, tiskanje radova s istih, kao i za tiskanje ostalih edukativnih materijala Udruge.

Kroz proteklih 17 godina našeg djelovanja, cjelokupni rad Savjetovališta za članove obitelji oboljelih omogućili su nam Ured za zdravstvo  Grada Zagreba  i  Ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom  Grada Zagreba, Grad Zagreb,  kao stalni pokrovitelji naših aktivnosti.

Donatori u razdoblju od 2013. -  do 31.12.2017. godine

FIFA, Zagrebačka pivovara d.d., SUNSTROOM Investicije d.o.o.,  Renewable Energies SUNSTROOM,  HEP d.d.,  Pfizer Croatia d.o.o., Tiskara Grafing d.o.o., Auto Zubak - Gradska kavana Zagreb, Alkaloid d.o.o., Medical Intertrade d.o.o., Kutjevo d.d., PBZ Stambena štedionica, GFK - Centar za istraživanje tržišta d.o.o., FILAB obrt vl. Darko Fijan, Erste & Steiermaerkische bank d.d., Pliva Hrvatska d.o.o., Skupština Grada Zagreba, PharmaS d.o.o., Bircher Reglomat AG Švicarska, G - M Pharma Zagreb, Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO.

Donacije članova 

Donatori su i naši članovi Udruge,  uplatom svakog iznosa većeg od iznosa redovite godišnje članarine, zahvaljujemo se svima dolje navedenim, ali i onim donatorima koji su to napravili anonimno, pa ih u slijedećem nizu ne možemo poimence navesti.

Donatori od 2000. do danas – članovi Udruge kojima se zahvaljujemo su:

ANĐELIĆ Blagoje, ALTMAN Nada, ALFIREVIĆ Žarko

BOROVEC Marija, prof. BILANDŽIĆ Dušan, BAČOKA Nada, BARTOLIĆ Ljubica i Stanislav, BARIŠIĆ Božena, BEŠIĆ, BARAČ, BETI Kata, BOLFEK Milan,  BUTKOVIĆ Avenka, BARJAKTAREVIĆ, BELJAN Fani, BUKOVŠEK Marina, BATINICA-TRKULJA Nada, BERIŠIĆ Ivica, BRIŠKI Zlatica, BABIĆ Marija, BORČIĆ Mia, BOBAN Marina dr.sc., BULIĆ Igor, BUČANAC Dabiša, BRNIĆ Dina,

CIVIDINI Ana i Sanja, CVETKOVIĆ Danica, CZEISBERGER Silvia,

ČEK Zdenka, ČIČEK Štefanija, ČIKEŠ, ČUBRIĆ Kornelija, ČUKELJ Tomislav, ČEPALAK Danko,

DRAGANIĆ Ljerka, DAUTOVIĆ Dušanka, DODIĆ Dragica, DOMAZET Vesna, DOMINIK Marijan, DUŽEVIĆ, DELIĆ, DURMAN Angelina, DUJMOVIĆ, DURAKOVIĆ Damir, DOMINIS Gordana

FABIJANČIĆ Helena,

GABOR Maja, GODAN Ljiljana, GOLAC Zlatiborka, GRIMM Miroslav,

HRAŠOVAC Mirjana, HENICH Darinka, HORVAT-DUJMOVIĆ Lucija,

JURIČIĆ Dubravka, JAKOVAC Helena, JURETIĆ Rosa, JEZDEC Ankica, JOJIĆ Ljiljana,

KEREPČIĆ Ljiljana, KOVAČEVIĆ Vesna, KOLAR-MARIĆ Ankica, KLAPŠIĆ

LAKIĆ Milorad, LANDRIPET Ankica, LACKO Marija, 

MARKOV Marin, MIŠKOVIĆ Ana, MAKOVAN Katica, MILIĆ-BABIĆ Marina, MILAT Miroslava, MARSELI Božica, MORELA Marija, MIKIN Valter, MUDRONJA Anka, MIMICA Ninoslav, MARIN Ankica, MARKOVIĆ Sandra, MARIĆ Mirko, MAČKOVIĆ Goran, MANDIĆ Vjeko, MARIĆ Branka, MARIĆ Mirko, MILETIĆ Slavko, MILOVAC Davorka,

OLIVARI Đurđica,

PAVKOVIĆ Fanica, PETKOVIĆ Vesna, PLEJIĆ Željko, PULIŠELIĆ Nikša, PURGAR Ivan, PURGAR Josipa, PERKUČIN Andrija, PERINČIĆ Zagorka, PRITCHARD Vesna, Pečnjak Čukalo Rajna, PERANIĆ Karmela, PLEJIĆ  Marica, PEZO Lucija

RAČIĆ Antun, RIMAC Mirjana,   

STIBILJ Maja i Tatjana, SABLJAR, STRAUSS-PATKO Maja, SIMEON Vera, STANIĆ Alojz,

ŠALKOVIĆ-PETRUŠIĆ Melita, ŠARČEVIĆ Drago, ŠTIMAC Vlado, ŠARIĆ Slobodan, ŠEVO Božidar,

TROHA Zlata, TABORŠAK Nikola, TOLJ Slobodan, TROSKOT Ana, TUK Ivan, TIŠKA - KATOVIĆ Marija, TIŠMA Božo,

UREMOVIĆ Mirjana,

VINCEK Stjepan, VUJEVIĆ Miroslav, VRBAN Igor, VRATARIĆ Dragica, VRCELJ Željka, VUJEVIĆ Miroslav, VIZEK Dubravka, VULAMA Ivica, 

ZDENKOVIĆ Marta, ZORIĆ-TARADE Anđela,

ŽIVČIĆ Antun, ŽLOF Vlasta,

JAVNI BILJEŽNIK PUČAR Vesna, JAVNI BILJEŽNIK MIŠKOVIĆ Pavica, INSTITUT RUĐER BOŠKOVIĆ,

SANATORIJ AV-Vitalis, SUNSTROM Investicije d.o.o., SENIOR CARE Dom za starije i nemoćne osobe Križevci,

OAZA DOM za starije i nemoćne Ključić brdo,

Dom za starije i nemoćne VITANOVA RIJEKA - Viškovo, Velum Solis d.o.o.,

UMJESTO VIJENACA NA RAČUN UDRUGE NOVČANE PRILOGE SU UPLATILI:

-          Za gospodina BETI Dragutina: obitelj Halužan, Koščević, Tušek-Ivanoci, Dječji vrtić „Sunce“.

-          Za gospodina STIBILJ Vladimira uplata Maje i Tatjane Stibilj.

-          Ana Rains za člana svoje obitelji, kao i obitelj Fedora-Vranić iz Rijeke.

-          Za gospodina MARKOVIĆ Vlatka supruga Jasna i kćerka Sandra Marković iz Zagreba.

-          Za gospodina ALTMAN Zvonimira: Stjepan Streitenberger i  Marijan Augustinović iz Osijeka, Čarobni tim d.o.o. i  Orlikon d.o.o. iz Osijeka, Javor Altman iz Višnjevca, Nediljko Rešetar iz Osijeka.

-           Za gospodina BARAČ Vjekoslava uplatili: Iva Lokin iz Zagreba, ORL služba Opće bolnice Dubrovnik.

- Za gospođu CRNČEC Mariju uplatili: Gunjač Vera, obitelj Domazet-Burazor, Vidaković Josip i Jasmina Vedak iz Zagreba i Knežević Ivica iz Delnica.

- Obitelj BEVERIN Sveto,  otok Sali, mjesto Sali, uplatila donaciju za pomoć Udruzi u studenom 2014.

Obitelj OZMEC Zvonka ustupila je crteže gospodina Zvonka nastale u Alzheimerovoj bolesti, za izradu dopisnica – post carda koje se mogu kupiti u našoj Udruzi i time donirati Udrugu. Dopisnice je otisnula tiskara gospodina Tomiš Maria, besplatno kao prilog radu Udruge.

Donacije članova u 2017. godini:

- MARKOVIĆ Sandra, KUJUNDŽIĆ Vedrana, RAKO Sabina, ŽIVČIĆ Antun, MRKŠIĆ Ratka, TARADE Ljiljana,

 UMJESTO VIJENACA NA RAČUN UDRUGE NOVČANE PRILOGE SU UPLATILI:

- Za gospodina Petra KAROGLANA uplatili: Kontić Boško i Mesić Marija iz Zagreba, Obradović Zdravko iz Metkovića

- obitelj DOMINIS Gordane, otok Sali, mjesto Sali, umjesto vijenca uplatila donaciju udruzi u lipnju 2017

- za gospodina PLEJIĆ Željka donaciju umjesto vijenca uplatila supruga PLEJIĆ Marica.

Donacije u 2018. godini

Donacije članova:

- MARKOVIĆ Sandra, DRAGANIĆ Ljerka, PEZO Lucija otok Sali, BORIĆ Mara, ZDENKOVIĆ Marta.

Donacije tvrtki: 

AGENCIJA MALA d.o.o.,  TOP CONSULT GRUPA D.O.O. - PODRAVSKE SLATINE.

UMJESTO VIJENCA UPLAĆENI PRILOZI NA RAČUN UDRUGE: 

- Za gospođu Dragicu Jurić KRIS DERMA d.o.o.,  iz Zagreba, uplatila donaciju umjesto vijenca. 

- Za gospodina Josipa REČIĆA uplatili donaciju: CULJAK Krešo, CVETIĆ OREŠČANIN Anita, obitelj STJEPANOVIĆ, KOŠANSKI Stjepan, Daniela VUKŠIĆ-HRŠAK - svi iz Zagreba.

- Za gospođu Gojku SARIĆ ŠUTIĆ, umjesto vijenca, donaciju uplatili suprug Stipan ŠARIĆ s obitelji i prijateljima.

Donacije u 2019. godini

DRAGANIĆ Ljerka, 

Potpora

Na pomoći u raznim oblicima zahvaljujemo: Studiu HRG d.o.o., Tiskari „GRAFING“- Siniši i Saši CIZEL, Osnovnoj školi „Pavleka Miškine“ iz Zagreba, Art boutiqueu „GALERIJA BOJA“, ing. Olgi FRANC, Dubravki VIZEK, Iris DVORNIK, Ivanki JAKELIĆ-ŠVELIĆ, Jošku JAKELIĆ, Alenu BABIĆ, Mariji LACKO, Poduzeću za tržišne komunikacije SRT d.o.o., HDS Zamp-u, Ivani i Danijelu LACKO, Heleni BULJAN, Doris ŠARIĆ KUKULJICA, Reneu MEDVEŠEK, Urši RAUKAR, Stanislavu Kovačiću, Kristini Anđelki ĐOPAR, Ivani Mazurkijević, Damiru Martinoviću -Mrletu, Ansamblu narodnih plesova i pjesama LADO, LADARICAMA i Orkestru ansambla LADO, Tatjani JURIĆ, Vilimu MATULI.