Hrvatska udruga za Alzheimerovu bolest

pon., 19. kolovoz 2019.

Izborna skupština HUAB-a

Prof-Simić---predsjednik-Skupštine-HUAB-a.jpg
Na slici: Pozdravni govor prof. dr. sc. Gorana Šimića, predsjednika Skupštine

28. svibnja održana je Izborna skupština Hrvatske udruge za Alzheimerovu bolest. Nakon proteklog četverogodišnjeg razdoblja, izabrani su novi članovi Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Etičkog povjerenstva Udruge. Novost je i u odluci da se poveća broj članova svih tijela HUAB-a kako bi naša Udruga mogla bolje ostvarivati svoju zadaću i rastući broj aktivnosti. Na prvim sastancima tijela naše Udruge izabrat će svoje predsjednike i dopredsjednike.

prof-Mimica-Skupstina-HUAB.jpg
Na slici: prof. dr. sc. Ninosav Mimica podnosi izvještaj o radu naše Udruge, posebice njezinom međunarodnom angažmanu kao i suradnji sa srodnim udrugama u Hrvatskoj

Iz  ostalo, Skupština je i prihvatila izvještaje o radu Udruge u proteklom razdoblju,a koje su podnijeli dosadašnji predsjednik prof. dr. sc. Ninoslav Mimica i dopredsjednica  gđa Mira Dajčić.

Mira-Dajcic-dopredsjednica-Udruge.jpg
Na slici: gđa. Mira Dajčić, podnosi izvještaj o provedenim glavnim aktivnostima Udruge - rad sa obiteljima, grupna i individualna savjetovanja članova obitelji, edukacije, predavanja, izradu projekata za pomoć članovima Udruge i niz drugih aktivnosti koje provodimo u našoj zemlji.

U Upravni odbor izabrano je 11 članova:

prof. dr. sc. Ninoslav Mimica, prof. dr. sc. Goran Šimić, mr. sc. Morana Ivičić, dr. sc. Paula Presečki, dr  sc. Kušan Jukić, Marija Lacko, Tomislav Huić, Mira Dajčić, Višnja Šporer, Dubravka Vizek, Tajana Dajčić.

U Nadzorni odbor izabrano je 5 članova:

doc. dr. sc. Nataša Klepac, Vera Simeon, Siniša Cizel, Antun Živčić, Ljerka Pavković.

U Sud časti izabrano je 5 članova:

dr. Marina Boban, Ljiljana Kerepčić, dr. Stipe Drmić, Dubravka Barač, Smiljana Ozmec